Teknolojinin Yeni Tanımı 

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

ATEL; Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, müşteri istek ve beklentilerini yerine getirecek şekilde üretimden satış sonrası teknik servis hizmetlerine birçok faaliyeti yürütmektedir. Verimliliği ve kaliteyi artırmak için “sürekli iyileştirme” ve “ilk defada doğru üretim” ilkesiyle hareket etmektedir. İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, tüm hedeflerine çalışanların mutluluğunu gözeterek ulaşmaktadır.

ATEL; Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standartlarını şartlarını karşılayan Entegre Yönetim Sistemine sahiptir.
Haberleşme, elektronik ve savunma sanayii alanlarında faaliyet gösteren ATEL’ in, Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak, tasarım, üretim, montaj, pazarlama, satış, dağıtım, devreye alma ve satış sonrası teknik servis hizmetleri ve ithalat-ihracat şeklinde tanımlanan faaliyetleri belgelendirilmiştir.

kalite-politikasi

ATEL Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. elektronik kart üretimindeki tüm giriş kalite ve ürün kalitesi faaliyetleri aşağıdaki IPC standartlarına göre yapılmaktadır:

 • IPC-A-610 Elektronik Takımların Kabul Edilebilirliği
 • IPC J-STD-001 Elektronik Takımların Lehimlenebilirlik Standardı
 • IPC 7711/7721 Yeniden İşlem Onarım standardı
 • IPC/WHMA-A-620 Kablaj Standardı

ATEL Olarak Entegre Yönetim Sistem Politikamız;

 • En iyi ekipman ve iş gücünü kullanarak, müşteri istekleri ve sektördeki gelişmelere uygun olarak tasarlanmış dünya standartlarında, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak,
 • Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bu ürünleri sürekli geliştirmek,
 • Bu ürünlere aynı standartlarda satış ve satış sonrası hizmet vermek,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
 • İş ortaklarımızı şirket gelişimimize ve önceliklerimize dahil ederek, memnuniyetlerini ön planda tutmak,
 • Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışan ve iş ortaklarımızın bilinçlendirilmesi için eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, yönetim sistemleri konusunda farkındalığı artırmak,
 • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçimini sağlamak,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak,
 • Atıkları azaltmak, geri dönüşüm oranını artırmak, doğal kaynakların kullanımını azaltmak,
 • İş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak,
 • Müşteri odaklı olup, müşterilerimizin beklentilerini karşılamada süreklilik sağlamak ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almak,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı esas almak,
 • Yasal mevzuat ve düzenleyici yapıların şartlarına uyum sağlamak,
 • Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

ATEL Bilgi Güvenliği Politikası;

ATEL Yönetimi aşağıdaki hususlarda liderlik yaparak ve bağlılığını göstererek Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin işleyişi, sürekliliği, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesini sağlar. Bu konuda faaliyetlerin yürütülmesini, kaynak ve sorumlulukların atanmasını taahhüt eder.

 • ATEL’ in faaliyet alanları olan savunma, haberleşme, elektronik, takip, izleme, telekomünikasyon, istihbarat konularında elektrik, elektronik, elektronik harp ve haberleşmeye yönelik projelendirme, tasarım, geliştirme, üretim, sistem entegrasyonu, montaj, dağıtım, yazılım, devreye alma ve teknik servis hizmetleri; her nevi elektrik, elektronik malzeme, yarı mamul ürünlerin ithalat-ihracatı, pazarlama, satış, satış sonrası servis ve teknik danışmanlık faaliyetlerine yönelik şirket hedeflerini karşılarken Bilgi Güvenliği gereksinimlerini öngörmeyi ve şirketin hedeflerine ve itibarına değer katmayı, güvenli ve güvenilir üretim yapmayı hedefler.
 • Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin sürekliliğini sağlamak için çalışır.
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirler, risklere yönelik kontrolleri geliştirir ve uygular.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlar.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koyar.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip eder.
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltır ve sürekliliğe katkıda bulunur.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı amaçlar.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korur ve iyileştirir.
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korur.
 • Yasal mevzuat ve düzenleyici yapıların şartlarına uyumu sağlar.
 • Karşılıklı sözleşme, protokol ve benzeri anlaşmaların içerdiği yükümlülüklere uyumu temin eder.
 • Yukarıdaki maddeler Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefleri olarak değerlendirmeye alınır ve uygun olanları ölçülerek raporlanır.
 • Bu politika tüm çalışanlar ve ilgili taraflarca erişime açık olarak duyurulur ve güncellenir.

Belgelerimiz;

 • TÜRKAK Onaylı ISO 9001:2015

  Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

 • TÜRKAK Onaylı ISO 14001:2015

  Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

 • TÜRKAK Onaylı ISO 27001:2013

  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

 • OHSAS 18001:2007

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Üretim İzin Belgesi
 • “Milli Gizli” ve “NATO Gizli” Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi
Teknolojinin Yeni Tanımı